CuroJustitia neemt op het moment geen nieuwe vorderingen aan

Wegens noodzakelijk groot onderhoud aan ons automatiseringssysteem, is CuroJustitia genoodzaakt om voor onbepaalde tijd te staken met het accepteren van nieuwe cliënten en nieuwe dossiers.


Er is nadrukkelijk geen sprake van een faillissement - CuroJustitia als concept zal opnieuw worden ontwikkeld, om de bestaande problemen in onze automatisering te verhelpen en enkele ingrijpende verbeteringen en nieuwe ideeën toe te voegen, teneinde onze dossiercapaciteit te vergroten en onze dienstverlening jegens u verder te optimaliseren; helaas is dit enkel mogelijk wanneer ons systeem stilstaat, vanwege de vele grote dynamische processen.
Na het onderhoud, zal de dossierstop opgeheven worden en zal de vernieuwde CuroJustitia met nog grotere capaciteit operationeel zijn voor de vele jaren die zullen volgen. Tot het afronden van het onderhoud worden geen nieuwe vorderingen aangenomen; lopende vorderingen van cliënten, worden conform normale gang van zaken afgerond.
Alle lopende overeenkomsten, nadrukkelijk inclusief alle afbetalingsregelingen, blijven van kracht en gemonitord. Ook uitbetalingen zullen vanzelfsprekend gewoon blijven plaatsvinden.

Bestaande cliënt?


Cliënten kunnen hieronder inloggen, of u kunt nog naar de oude website door gebruik te maken van deze koppeling.

Vorderingssysteem


Concept en ontwikkeling door:

Celobot